fotobanner
Welkom bij Infra Inspectie

Infra Inspectie B.V. richt zich met haar inspecties op infrastructurele werken in de meest brede zin. Van damwanden tot sluisdeuren van bruggen tot duikers en van opslagtanks tot leidingwerk in binnen- en buitenland. Infra Inspectie B.V. is gespecialiseerd in de controle (NDO1) van leidingwerk, (druk)vaten en opslagtanks in de petrochemische industrie en de constructieveiligheid van 'Kunstwerken' als bruggen, viaducten en sluizen. Infra Inspectie B.V. legt (toekomstige) problemen vroegtijdig bloot en/of zorgt voor een adequate conditiebewaking.

Waarom Infra Inspectie B.V.? Infra Inspectie B.V. geeft u de gewenste kwaliteit door persoonlijke betrokkenheid, klantgerichtheid, kennis, ervaring en flexibiliteit. Met bijna 20 jaar ervaring in het NDO en als grondlegger van TOFD- en CrackPEC-inspecties voor 'Kunstwerken' in de weg- en waterbouw, is Infra Inspectie B.V. dé partner die u zoekt voor bijvoorbeeld het inspecteren van staalconstructies op scheuren van te renoveren bruggen alvorens het HSB (Hoge Sterkte Beton) als deklaag gestort wordt.

Het aantal 'Kunstwerken' neemt de laatste jaren gestaag toe en de aangescherpte kwaliteitsnormen resulteren in hogere investeringen en onderhoudskosten. De toenemende (verkeers-)belasting van objecten tillen de instandhoudingsproblematiek naar een hoger niveau en achterstallig onderhoud leidt tot kostbare inhaalslagen. Professioneel, effectief en efficiënt kunstwerkenbeheer is dan ook van het grootste belang geworden. Het systematisch én kostenefficiënt in een optimale conditie houden van 'Kunstwerken' hoort daarbij. Evenals het daartoe laten uitvoeren van objectief onderzoek (NDO).

Onze opdrachtgevers bestaan voornamelijk uit aannemers, bouwdiensten, ingenieursbureaus, overheid en andere instanties.Veiligheid bruggen en viaducten onvoldoende geborgd

Nieuwsbericht | 14-12-2009

Nederland kent meer dan 40.000 bruggen en viaducten. Gemeenten en provincies zijn eigenaar van het grootste deel daarvan. Zij voelen zich daar in meerderheid ook verantwoordelijk voor, maar bewaken onvoldoende de constructieve veiligheid van deze bouwwerken. Dat concludeert de VROM-Inspectie (VI) in een inventariserend onderzoek naar aanleiding van enkele recente incidenten met bruggen.

De VI deed het onderzoek naar aanleiding van een aantal incidenten in de afgelopen jaren, zoals het sluiten van de Hollandse brug bij Almere voor zwaar vrachtverkeer en de acute sluiting van de Sebastiaansbrug in Delft in 2008. Ook waren er signalen dat bruggen en viaducten soms niet meer berekend zijn op de zware belasting, zwaarder dan waarop bij de bouw van is uitgegaan.

Niet voor elke brug en viaduct is in het verleden een bouwvergunning aangevraagd, constateert de VI. Beheer en onderhoud worden gehinderd doordat archieven vaak niet compleet zijn, beleid ontbreekt of slechts gedeeltelijk en verspreid over de organisatie aanwezig is. Een grote meerderheid van de eigenaren voert ad-hoc inspecties uit, maar meestal is dat alleen een visuele controle en is de controlefrequentie laag.

Met de onderhoudsfrequentie is het iets beter gesteld maar de kans is groot dat daarbij belangrijke, niet visueel waarneembare constructieve tekortkomingen over worden geslagen. Daarnaast hebben organisaties te maken met een gebrek aan kennis en een snelle achteruitgang daarvan door het vertrek van ervaren krachten en door uitbesteding van werkzaamheden zo blijkt uit het onderzoek. De VI constateert dat Rijkswaterstaat en Prorail (samen goed voor ruim 5000 bruggen en viaducten) de zaken beter op orde hebben.

De VI gaat met de koepels van provincies en gemeenten overleggen over een aanpak om meer aandacht aan dit probleem te besteden. Ook maakt de VROM-Inspectie in 2010 een handreiking over onderhoud en inspecties en de programmering daarvan, waarmee eigenaren de constructieve veiligheid van bruggen en viaducten beter kunnen borgen.
(Bron vermelding website ministerie van VROM)

1 NDO = Onder Niet Destructief Onderzoek (afgekort NDO) worden onderzoektechnieken verstaan waarmee men een indruk kan krijgen van de kwaliteit van een te onderzoeken object zonder dit object te beschadigen. Dat kan men bijvoorbeeld bereiken door met ultrasoon geluid een las te contoleren.

foto1
foto2
foto3