fotobanner
Diensten

CrackPEC (Pulsed Eddy Current)
De stalen bruggen worden in Nederland geconfronteerd met scheurvorming in de rijdekplaten. Figuren 1 en 2 tonen de constructie van een stalen brugdeel voor het wegverkeer. Deze bestaat onder meer uit een deklaag, een rijdekplaat, troggen en dwarsdragers. Het is gebleken dat zwaar vrachtverkeer vermoeiingsscheuren kan veroorzaken in de rijdekplaten. De scheuren ontstaan in de troglassen ten hoogte van de dwarsdragers en strekken zich uit tot in de rijdekplaat. Een eenmaal ontstane scheur kan zich uitbreiden onder de invloed van de mechanische belasting van het wegverkeer. Om grote schade aan de brug te voorkomen is het daarom van belang om de scheuren in een vroegtijdig stadium op te sporen en te repareren. Hierbij vormt de deklaag een obstakel omdat conventionele scheurdetectie technieken toegang tot staaloppervlak vereisen. Traditionele scheurdetectie methoden kunnen daarom alleen vanaf de onderzijde worden toegepast, het geen op praktische bezwaren stuit in verband met de moeilijke bereikbaarheid. Eén van de methodes van scheurdetectie is met behulp van gepulseerde wervelstroom, bekend onder de naam ‘Pulsed Eddy Current’ (PEC). PEC is een elektromagnetische techniek die staal kan inspecteren door een dikke laag niet-geleidend materiaal zoals asfalt en beton. Het voordeel van PEC boven conventionele methoden is dat PEC van de bovenzijde kan worden toegepast zonder dat daarbij de deklaag hoeft te worden verwijderd. PEC kan echter alleen grote volledige scheuren detecteren, dwz scheuren die zich volledig door de rijdekplaat uitstrekken.

Rijkswaterstaat inspectie systeem de InsPECteur .

Figuur 1, Schematische weergave van een stalen brug constructie met rijdek, troggen en deklaag. Scheuren in de rijdekplaat worden aangetroffen bij de verbindingslas tussen trog en rijdekplaat.


 

Figuur 2, Detailweergave van scheurvorming vanuit las die trog met rijdekplaat verbindt.


foto1
foto2
foto3